Honda представя за първи път в света технологиите си за прогресивна безопасност от бъдещето, чиято цел е нито една жертва при катастрафофа през 2050 г.

ТОКИО, Япония, 25 ноември, 2021 – Honda Motor Co., Ltd. представи за първи път в света технологиите си за прогресивна безопасност от бъдещето. В момента компанията работи за общество, в което всеки участник в пътното движение ще бъде напълно освободен от рисковете при пътнотранспортни произшествия.

Honda ще се стреми да постигне целта си за нулев брой на жертвите при катастрофи с участието на мотоциклети и автомобили от марката през 2050 г. с помощта на две ключови технологии. Едната от тях касае първите в света управлявани от изкуствен интелект интелигентни асистенти, осигуряващи помощ според способностите и ситуацията на всеки индивидуален случай с цел да бъдат намалени грешките при шофиране. Другата представлява стабилна мрежова технология за безопасност, която с помощта на телекомуникациите свързва всички участници в движението, независимо дали са хора или превозни средства, като по този начин става възможно предвиждането на потенциалните рискове и съответно подпомагане на човешкия фактор за избягването им.

 

 

За нулев брой жертви при ПТП от 2050 г.
В стремежа си да постигне общество без ПТП-та, Honda разработи софтуерни и хардуерни технологии под глобалния наслов „Безопасност за всеки“.
С тази цел компанията ще разшири производството на наскоро представената многопосочна система от асистенти за безопасност Honda SENSING 360, която ще бъде въведена във всички модели от 2030 г. Нещо повече – марката ще продължи да работи върху все по-широкото прилагане на функцията за установяване на наличието на мотоциклет в технологията за безопасност ADAS (advanced driver-assistance system).
Освен това японският производител ще увеличи използването на асистенти от този вид и в мотоциклетната си гама и ще предложи образователни технологии за безопасност (Honda Safety EdTech). С всички тези инициативи Honda се стреми да намали на половина броя на жертвите при катастрофи с участието на автомобили и мотоциклети от марката до 2030 г. в световен мащаб, като това ще е първият етап от плана за нулева смъртност на пътя до 2050 г.
1) Безопасност според индивидуалността на всеки:
Нулева стойност на човешките грешки с интелигентната асистираща технология Intelligent Driver-Assistive Technology
Honda разгада факторите за грешки с проучването си чрез функционален магнитен резонанс fMRI*2, което включва човешкия мозък и анализ на рисковото поведение.
Системата предполага потенциалните шофьорски грешки въз основа на информацията, получена от камера, която следи водача и начина му на шофиране.
Технологията е разработена, за да предотврати всяка индивидуална грешка.
Honda разгада факторите за грешки с проучването си по метода fMRI*2, което включва анализ на човешкия мозък и рисковото поведение.
Освен досега разработените технологии на Honda, които разбират човешкото поведение при различни ситуации, първият по рода си интелигентен асистент на шофьора използва сензорите и камерите на ADAS, за да разпознае потенциалните опасности и около автомобила. Това позволява на изкуствения интелект да интерпретира рисковете при шофиране, като същевременно в реално време определя оптималното поведение на водача и предлага помощ според ситуацията и индивидуалния стил на управление на всеки човек.
1. Трите стойностни решения, които Honda ще предложи с асистиращите системи от ново поколение
Никакви шофьорски грешки (Оперативен асистент):
Автомобилът предлага асистент на основата на изкуствения интелект.
Без надзор / Без грешки при прогнозиране (Когнитивна помощ): Превозното средство изчислява рисковете с помощта на визуална, тактилна и звукова сензитивност.
Технологии в развойна фаза: Индикатор на риска, контрол на колана за безопасност и 3D аудио
Без грешки в следствие на заспиване и небрежно шофиране (Асистент за внимание): Превозното средство допринася за намаляването на умората и сънливостта
Технологии в развойна фаза: Обратна биометрична връзка / стимул чрез вибрация на облегалката

 

 

Занапред Honda ще продължи да доразвива интелигентните асистенти на шофьора.
2) Безопасно съвместно съществуване за всички участници в движението:
Създаването на стабилна мрежова технология за безопасност, която свързва всички участници в движението с помощта на телекомуникацията
Системата разпознава ситуацията и заобикалящата среда при всеки шофьор и участник в движението
С помощта на комуникационна мрежа информацията за потенциалните опасности в пътната обстановка ще се събира в сървър, а рисковете ще бъдат предвиждани с помощта на виртуално възпроизвеждане на ситуацията.
Системата извлича най-подходящата информация и я предава на всеки участник в движението, препоръчвайки да се предприемат съответните действия, за да бъдат предотвратени потенциални рискове още преди ситуацията.
Honda ще ускори сътрудничеството в бранша, както и в обществения и частния сектори с намерението да стандартизира технологията възможно най-скоро.

 

За да реализира плана си за свят без катастрофи, Honda се стреми да постигне едно сътрудничещо си по отношение на безопасността общество, в което прилагането на телекомуникациите ще позволи на всички участници в движението да бъдат свързани помежду си.
С помощта на стабилната мрежова технология за безопасност информацията от пътните камери, както и от тези в превозните средства и смартфоните се събира в сървър, за да се възпроизвеждат виртуално конкретни рискови ситуации. Като се вземат под внимание условията и характеристиките на всеки отделен участник в движението, системата предсказва / симулира реакциите на хората при рисков удар. След това тя извлича възможно най-подходящата информация, която би помогнала на участника в движението да избегне рисковите ситуации.
Помощната информация ще бъде поднасяна интуитивно към автомобилистите, мотоциклетистите и пешеходците с помощта интерфейс човек – машина, подтикващ участниците в движенето към конкретни действия за предотвратяване на удара, още преди той да се е случил.
С намерението да приложи тази технология след 2030 г. в реални условия, Honda ще започне изграждането на системата и проверка на нейната ефективност още през първата половина на двайсетте години на 21-ви век, а през втората ще ускори стандартизирането ѝ в бранша, както и в обществения и частния сектори.

 

*1 Намален с 50% брой на жертвите при катастрофи с участието на мотоциклети и автомобили Honda на 10 000 продадени превозни средства през 2030 г. спрямо 2020 г.

*2 Функционалното магнитно-резонансно изображение, fMRI, eдин от методите за получаването на изображения на функциониращите дялове на мозъка въз основа на промените в кръвния поток.

*3 Източник: “Броят на смъртните случаи в пътните инциденти спрямо типа нарушение на законите“, „Бяла книга на безопасността на движението в Япония“, 2017 г.