Бултрако Моторс , оторизиран дилър на Honda за България, няма да изостави своите клиенти в тази усложнена кризисна ситуация. Нашите сервизи и шоурумове ще продължават да ви обслужват, но със засилени мерки във връзка с усложнената епидемична обстановка и въведената заповед№ РД – 01 – 124 от 13 март, 2020 г. на Министерството на на здравеопазването

Направили сме всичко възможно, за да не застрашим вашите сигурност и здраве. Всички наши приемчици, механици и търговци, остават на разположение, като ще спазват дистанция от минимум един метър от клиентите. Предвидени саръкавици, предпазни маски и дезинфектанти, както за служителите, така и за посетителите на нашите обекти. Ангажираме се да почистваме, проветряваме и дезинфекцираме помещенията си минимум четири пъти на ден. Няма да допускаме болни служители в обектите си.

Бъдете здрави и усмихнати! Ако вашият автомобил се нуждае от обслужване, ние няма да ви изоставим в този труден за всички нас момент, за да пътувате в безопасна и защитена среда!

За ваше улеснение представяме по-долу в резюме мерките, които ще предприемем и актуализираното ни работно време:

АКТУАЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ И РАБОТЕЩИ ОБЕКТИ НА БУЛТРАКО МОТОРС:

С цел максимално ограничаване на разпространението на COVID-19, шоурум Honda на бул. България 111 в София няма да работи до отмяна на обявеното извънредно положение.

За вас отворени остават локациите на бул. Ботевградско шосе 326 в София, както и тази на бул. „Челопешко шосе“ 40 „Астреко център“.

Работното време в София е както следва:

понеделник-петък:    8:30 – 17:30
събота:                     10:00 – 14:00

Работното време на Бултрако Моторс Пловдив на бул. Пазарджишко шосе 82 :

понеделник-петък:    9:00 – 17:30
събота:                     10:00 – 14:00

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИТЕ НА БУЛТРАКО МОТОРС:

1.Обслужване сервизите в Бултрако Моторс АД да се осъществява по следния начин:

  • Приемането и предаването на автомобили да се осъществява на рецепцията в шоурума. Клиентите да бъдат отдалечени от рецепцията на 1 м с ограничителни ленти или информационна табела. Приемчиците ще носят ръкавици при вкарването и изкарването на автомобилите от сервиза.

2.Обслужването на клиентите при покупка и приемане на нови автомобили и такива с пробег в Бултрако Моторс АД да се осъществява по следния начин:

  • Разговори, изготвяне на оферти и предаване на автомобили да се осъществява при спазване на дистанция от минимум един метър и единствено в шоурумите на дружеството.

3. Продажба на авточасти:

  • За Бултрако Моторс АД клон Изток – продажбата да се осъществява извън помещението. Да не се допуска струпване на клиенти пред врата и пространството пред нея. Служителите задължително да носят ръкавици.
  • За Бултрако Моторс АД – Челопешко шосе – сервиз Хонда – при  продажбата на части клиентите да бъдат отдалечени от рецепцията на 1 м. с ограничителни ленти. Служителите задължително да носят ръкавици.
  • За Бултрако Моторс АД – Челопешко шосе – магазин Бош – продажбата на авточасти да бъде осъществявана в шоурума. Клиентите да бъдат отдалечени от работното място на 1 м. с ограничителни ленти. Служителите задължително да носят ръкавици.
  • За Бултрако Моторс АД клон Пловдив – при  продажбата на части клиентите да бъдат отдалечени от работното място на 1 м. с информационна табела. Служителите задължително да носят ръкавици.

2. Дезинфекция на помещенията:

  • Подовете на шоурумите ще бъдат дезинфектирани 4 пъти дневно. Същото важи и за дръжките и бравите на вратите.