Компаниите Honda Motor Co. Ltd., BMW Motorrad и Yamaha Motor Co. Ltd. обявиха създаването на консорциум под името Connected Motorcycle Consortium. В неговите рамки, компаниите са решили да развиват кооперативни интелектуални транспортни системи (Cooperative-Intelligent Transportation Systems, C-ITS) на пазара на мотоциклетите. В протокола за намерение, подписан от всички компании производители, членове на Европейската асоциация на мотопроизводителите (ACEM, www.acem.eu) през 2014 г., е казано, че внедряването на системите C-ITS започва от 2020 г. За да се ускори този процес, трите споменати компании започват да си сътрудничат в дадената сфера веднага.

Новото партньорство бе обявено на 6 октомври на Световния конгрес на интелектуалните транспортни системи в Бордо (Франция). Трите партньорски компании канят и други мотопроизводители да се присъединят към консорциума, за да могат заедно да работят за безопасността на двуколесните.

Тецуо Сузуки – изпълнителен директор на Honda Motor Co., Ltd. казва: „за да побързаме с внедряването на системите за повишаване на безопасността, разработени специално за двуколесните машини, ние решихме съвместно да разработваме системи C-ITS за мотоциклети и скутери.“

Такаки Кимура – генерален директор на центъра за технологии, изпълнителен вицепрезидент и упълномощен директор на Yamaha Motor Co.Ltd., добавя: „Нашите компании вече активно участват в Car2Car Communication Consortium. В рамките му ние тясно си сътрудничим с производителите на леки и товарни автомобили, като разработваме единни за всички спецификации и стандарти. При това ние разбираме, че мотоциклетната специфика излиза извън рамките на Car2Car Communication Consortium. Нашият следващ логичен ход е това сътрудничество в областта на мотоциклетите.“

Карл Виктор Шалер – изпълнителен вицепрезидент по разработките на BMW Motorrad, казва: „Нашата цел е да способстваме за скорошно и повсеместно внедряване на системите C-ITS в сегмента на двуколесните моторни превозни средства, за да повишим тяхната безопасност.“