В резултат на постоянните активности на Honda за контрол на качеството е организирана превантивна кампания за отстраняване на потенциални дефекти, свързани с безопасността. Кампанията обхваща модели автомобили, произведени през периода 2001-2007 година.

При стриктния производствен контрол е установенa възможността нагнетателят на въздушната възглавница при задействане да създаде налягане, по-високо от необходимото. В следствие на това съществува минимален риск за разпръскване на метални частици в купето, които биха могли да наранят пътниците. В Европа не са регистрирани такива случаи. Само за един нагнетател от Япония, произведен през 2004 г., е установено повишено налягане, но не достатъчно, за да причини разпръскване на частици от корпуса. Въпреки това, с цел да бъде елиминиран дори и минимален риск за безопасността на пътниците, Honda реши да замени нагнетателите, произведени през определен период, като предпазна мярка.

Собствениците на всички засегнати превозни средства ще бъдат уведомени и помолени да предоставят автомобила си в Бултрако  Honda или друг оторизиран представител на марката извън страната с цел извършване на планов ремонт. 

Дилърът ще организира доставките на модифицирани нагнетатели и поставянето им в модулите на въздушните възглавници. Ремонтите ще бъдат извършвани напълно безплатно.

Оторизираните сервизи на Honda в България вече започнаха уведомяването на собствениците на засегнати автомобили. Някои автомобили вече са приети в сервизите и превантивната подмяна на детайли, за които съществува потенциален риск, е извършена.