Водещата производствена база на Honda в Европа – във Великобритания или както я наричат HUM (Honda of the UK Manufacturing (HUM), ще се превърне в световен производствен център на следващата генерация Civic с 5 врати. Така Honda продължава да развива своята глобална производствена мрежа и да постига максимална ефективност и качество на производството.

Civic с 5 врати ще се произвежда за европейския пазар, но ще се изнася и за ключовите пазари по света. Освен това, чрез развитието на европейския завод като глобален производител на този модел, HUM ще увеличи обема на Civic и ще постигне повече икономии. Уменията, знанията и опитът, придобити от работниците на Honda, откакто започна производството на Civic в HUM преди повече от 20, ще изиграе важна роля при специализираното изработване на Civic.

Honda ще инвестира повече от 200 милиона паунда в нови, модерни технологии и процеси, за увеличаване на европейските производствени мощности. Тази нова сума увеличава общата инвестиция на Honda в HUM на повече от 2.2 милиарда паудна след 1985 г.

Джейсън Смит, директор на HUM казва: „След като HUM става глобален производствен център на Civic с 5 врати, Honda демонстрира своя дългосрочен ангажимент към производството във Великобритания и Европа.Това е изключително важно за HUM и е награда за усилията, вложени от сътрудниците на Honda през последните години. Като глобална производствена база за петвратия Civic, ние с нетърпение очакваме да се възползваме максимално от възможността да изнасяме този модел не само за европейските клиенти, но и на основните световни пазари."

След като HUM се развие като специализиран производител на Civic, следващата генерация на CR-V ще се произвежда от завода на Honda в Канада, в Онтарио. Така CR-V ще се внася в Европа.