Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Co., Ltd. и Honda Motor Co., Ltd. се споразумяха по основните подробности за новия съвместен проект за разработването и развитието на хидрогенната инфрастурктура в Япония. В допълнение към частично покриване на оперативните разходи за водородни станции, трите автомобилни производителя ще помогнат на инфраструктурните компании да доставят възможно най-доброто обслужване на клиентите и да се създаде удобна мрежа за безпроблемно презареждане за собствениците на автомобили с горивни клетки (FCV).

Съвместният проект за водородни станции, който се реализира с подкрепата на японското правителство, ще покрие отчасти оперативните разходи, направени от инфраструктурните компании. Проектът бе обявен за първи път на 12 февруари тази година. Освен това партньорите по проекта съвместно ще повишат осведомеността на мерките за подпомагане, като така ще насърчат нови компании да навлязат в бизнеса с доставка на водород. Финансовата помощ ще бъде предоставена чрез Асоциацията за развитие Hydrogen Supply/Utilisation Technology (HySUT), която е в основата на създаването на проект за насърчаване на търсенето на FCV автомобили.

За да помогне популяризирането на FCV чрез създаване на надеждна мрежа за зареждане с водород и осигуряване на спокойствие за собствениците на FCV, трите автомобилни производителя ще работят с инфраструктурните компании, като се предприемат следните стъпки:
1) Използване на информация, от която се нуждаят клиентите за водородни станции, като така се цели подобряване нивото на обслужване.
2) Подобряване на възможността за използване на водородните станции чрез увеличаване броя на дните, които са отворени, удължаване на тяхното работно време, повишаване и осигуряване на оперативна информация, както и разработване на инфраструктура от станции за водород с лесен достъп.
3) Повишаване на обществената осведоменост за FCV и водорода.

За да може FCV да станат популярни, създаването на атрактивни продукти е само половината от уравнението.Трябва също да бъде разработена инфраструктура от водородни станции, които да гарантират лесното им използване от килентите. Инфраструктурните компании са изправени пред трудности в изграждането и експлоатацията на водородни станции. FCV са нещо ново, което навлиза на пазара, а приходите от водородните станции се очаква да останат ниски поради ограничения брой на автомобили в момента на пътя.
През юни2014 г. японското правителство представи своята стратегическа пътна карта за водородни и горивни клетки, което включва субсидирането и изграждането на станции. През февруари правителството  реши да субсидира частично водородните станции и оперативните им разходи, за да се стимулира търсенето наFCV.

Междувременно Toyota представи Mirai FCV в края на 2014, а Honda обяви плановете си да предостави на пазара FCV преди април 2016 г. Nissan също планира да пусне на пазара FCV в началото на 2017 г. Чрез този проект, трите автомобилни производителя планират да поддържат инфрастуктура от водородни станции като средносрочна перспектива, докато FCV се утвърдят на пазара, което се педвижда да стане около 2020 г.