Токио, Япония , 20 януари 2015 – Honda Motor Co. , Ltd. обяви, че автомобилният завод Yorii в Сайтама и този за трансмисии в Хамамацу  ще получат наградата на председателя на Природозащитен център на енергетиката, Япония ( ECCJ ) в категорията Успешни активности за запазване на енергията.

От 1990 г. ECCJ спонсорира Голямата награда за отлична енергийна техника в японските предприятия , които насърчават усилията за опазване на енергията и разработват енергоспестяващи продукти и / или бизнес модели .

Това е първият път, в който Honda получава едновременно две от петте награди, връчвани в тази категория .

От 1960 г. насам Honda направи множество усилия в решаването на проблемите на околната среда. През юни 1992 г. бе обявен "Honda план за околната среда", обясняващ основната позиция на Honda, развита до момента с цел намаляване въздействието върху околната среда на всеки етап от жизнения цикъл на продуктите на марката. Honda предоставя екологично отговорни продукти и силно насърчава дейности, които допринасят както за развитието на местната общност, така и заопазване на глобалната среда .

Церемонията по връчване на наградите ще се проведе в сряда, 28 януари, 2015 в Токио Big Sight .