Honda въвежда първата система за “предсказуем” авто пилот в света, известен като Intelligent Adaptive Cruise Control (i-ACC), способен да предвижда и автоматично да реагира на други превозни средства, които “ще се врежат“ в платното на оборудвания с тази система автомобил.

Въз основа на реални изследвания на типичния за Европа стил на шофиране, Intelligent Adaptive Cruise Control от Honda (i-ACC) използва камера и радар за даразпознае позицията и скоростта на другите превозни средства на пътя. След това се прилага алгоритъм за предсказване на вероятността автомобили от съседни ленти да преминат в лентата пред автомобила, оборудван с i-ACC, като се оценяват съотношенията в скоростта на голям брой превозни средства, което дава възможност да се реагира бързо, безопасно и комфортно.

i-ACC ще направи своя дебют през тази година в новия европейски CR-V, като се базира на традиционната Adaptive Cruise Control (ACC) система. Традиционният ACC спазва предварително избрана скорост, която  автоматично намалява,когато е необходимо поддържане на безопасна дистанция до автомобила отпред. Въпреки това, ако превозно средство от съседна лента навлезе между двата автомобила, традиционната ACC система реагира със закъснение и по този начин се изисква по-бързо и рязко спиране.

Новата система i-ACC е в състояние да изчисли вероятността от такова събитие до пет секунди преди то да се случи и следователно ще реагира много по-плавно, без стрес за водача, който все още не може да предположи предстоящата маневра. В този случай системата първоначално натиска леко спирачката и на дисплея се появява индикация и информация за водача защо именно скоростта намалява. След това системата продължава да прилага по-голяма спирачна сила за адаптиране на скоростта и поддържане на безопасна дистанция. Д-р Клайнехагенброк, Ръководител развойна дейсност i-ACC в Honda R & D Europe (Германия) GmbH, споделя, “i-ACC извежда системите за контрол на скоростта на съвсем ново ниво, предлагайки това, което наричаме "предсказуема безопасност ".”  http://parts.honda.bg/videos/video.mp4