Днес Honda R&D Co., Ltd., развойно-дизайнерското подразделение на Honda Motor Co., Ltd., обяви, че ще открие ново операционно звено, наречено “R&D Center X”. То ще отговаря конкретно за все по-значимите за Honda области като роботиката, мобилни и енергийни системи и др. Официалното установяване на R&D Center X ще се случи през април тази година.

Още от самото си основаване Honda се стреми да подобрява мобилността и всекидневието на човечеството чрез пълна гама от продукти като мотоциклети, автомобили, плавателни съдове, самолети и градинска техника.

Новосъздаденото подразеделение ще се фокусира върху автономните машини без оператор и мобилни системи, които ще бъдат обединени като звено „роботика“. Концепцията за нея логично включва и енергийното управление, така необходимо за захранването на роботите и мобилните системи. R&D Center X ще проучва и технологии в областта на изкуствения интелект и неговото взаимодействие с човешкия фактор. Способността му за съвместна работа с хората се състои от три основни фази – 1) да разбира и да реагира на човешките емоции, 2) да помага на хората и да израства заедно с тях, 3) да разширява потенциала им, който все пак ще продължава да играе водеща роля.

Honda ще създаде съвкупност от различни системи и продукти с изкуствен интелект, който работи съвместно с човешкия.

От тази гледна точка марката ще започне стратегическо сътрудничество с външни партньори. Водеща роля за новото развойно звено ще има откритата миналата година в Токио лаборатория по иновациите на Honda – HIL-TK. Тя работи не само за „изкуствения интелект, допълван от човешкия“, и за „дигиталните технологии, които правят автомобилите още по-умни“, но и в други вълнуващи области, като автоматизираното управление и свързаните технологии.

R&D Center X ще привлече двамата световноизвестни съветници – д-р Едуард А. Файгенбаум, почетен професор на компютърните науки в Станфордския университет, и Казухико Тойама, управляващ партньор на Industrial Growth Platform, Inc. (IGPI).

За да подобрява живота на хората, Honda ще продължи да създава все повече иновации.