• Honda Motor Europe разширява партньорството си с SNAM за рециклиране на излезли от употреба батерии от хибриди и електрически превозни средства в Европа
  • SNAM проучва възможността за използване на батерии с „втори живот“ за съхранение на възобновяема енергия в промишлени приложения
  • Новите хидрометалургични процеси позволяват извличане и рециклиране на материали от батериите, които не са подходящи за „втори живот“
  • Специализирана уеб платформа дава възможност на дилърите да събират използвани батерии от цяла Европа

 

Honda Motor Europe разширява партньорството си за рециклиране на батерии със SNAM (Société Nouvelle d’Affinity des Métaux). Така ще се подобри използването на излезли от употреба задвижващи батерии. Общоевропейското споразумение ще позволи SNAM да събира и рециклира батерии от нарастващия брой на хибридни и електрически превозни средства на Honda и потенциално ще ги подготви за използване за възобновяема енергия и за втори живот. Или пък ще извлече ценни материали за рециклиране, ако не са подходящи за тази цел.

Honda и SNAM работят заедно от 2013 г., за да гарантират събирането на излезлите от употреба батерии и да ги рециклират в съответствие с екологичните стандарти на Европейския съюз. Разширяването на това споразумение ще позволи SNAM да събира литиево-йонни и никелметалхидридни (NiMH) батерии от цялата дилърска мрежа на Honda и Authorised Treatment Facilities (ATF)  в 22 страни. Те ги анализират доколко са подходящи за рециклиране и съответно за обработване. Том Гарднър, старши вицепрезидент на Honda Motor Europe, заяви: „Тъй като търсенето на разширяващата се гама от хибридни и електрически автомобили на Honda продължава да нараства, то и изискването за преработката на батериите  по възможно най-екологичния начин е належаща. Последните пазарни разработки могат да ни позволят да използваме тези батерии във „втория им живот“ за захранване на предприятия или чрез използване на последните подобрени технологии за рециклиране. Така ще възстановим полезни суровини, които могат да бъдат използвани при производството на нови батерии.“Безопасният и нисковъглероден транспорт се използва за събиране на използваните батерии. При пристигането си SNAM преценява кои батерии са годни за включване в ново устройство за съхранение на енергия. След това те променят предназначението си и се предоставят от SNAM за домашни и промишлени приложения.Когато клетките на батерията са повредени и не са подходящи за работата си в приложението „втори живот“, материали като кобалт и литий могат да бъдат извлечени с помощта на хидрометалургични или химични технологии. Те материали могат да бъдат използвани повторно при производството на нови батерии, цветни пигменти или като полезни добавки. Други често използвани материали, включително мед, метал и пластмаси, се рециклират и се предлагат на пазара за използване в производството на различни продукти. Дилърите могат да организират и да събират излезли от употреба батерии за обработка и рециклиране чрез специализираната онлайн платформа на SNAM. Събирането може да се организира от централни центрове за съхранение в рамките на 15 работни дни. Така дилърите не трябва да съхраняват батерии в техните помещения. Споразумението се прилага за големи батерии, използвани за захранване на двигатели в хибридни и електрически превозни средства, а не за по-малките батерии, използвани за запалване в бензинови или дизелови автомобили.SNAM подкрепя дейностите на Honda по екологичния дизайн на бъдещите батерии. Така екологичната обработка на тези батерии да бъде гарантирана в края на полезния им живот.